Voorwaarden goede werking van de synchronisatie tussen WISA en Bingel

De feitelijke synchronisatie tussen de WISA- en Bingelservers loopt 's nachts. Nieuwe leerlingen of wijzigingen die je maakt in WISA, zullen pas de volgende dag in Bingel verschijnen.

Alle wijzigingen moeten in WISA gebeuren. Je mag dus geen wijzigingen uitvoeren in het Bingel leerlingenbeheer noch leerlingen aanmaken of opladen met een Excel-lijstje! Enkel het wachtwoord mag je wijzigen.

Loopt de sync toch niet zoals verwacht? Dit kan je zelf nakijken:

 1. Elke leerling heeft in WISA een uniek klasnummer dat niet gelijk is aan 0.
 2. Elke klas die gesynct moet worden heeft identiek dezelfde naam in Bingel als in WISA (hoofdlettergevoelig).
 3. Elke leerling die gesynct moet worden heeft een actieve loopbaan in WISA.
 4. Elke kleuterklas die gesynct moet worden heeft een achtervoegsel in Bingel dat overeenkomt met het ingestelde leerjaar in de instelling van het vakkenpakket voor de kleuterklas in WISA.
  1. Bingel #K0 = WISA leerjaar 0
  2. Bingel #K1 = WISA leerjaar 1
  3. Bingel #K2 = WISA leerjaar 2
  4. Bingel #K3 = WISA leerjaar 3
 5. Een gemengde graadklas kan niet gesynct worden. Kies één leerjaar bij de instellingen en geef geen ander getal in bij de instelling "graad".
 6. In Bingel is de klas "Schoolverlaters" gekoppeld aan leerjaar 1.
 7. Zorg dat in WISA de optie "Synchronisatie actief" altijd aan blijft staan.
 8. Zorg dat in WISA het vinkje "klas niet syncen in Bingel" uit staat (Schoolstructuur – Organisatie en studieaanbod – Klassen) voor de klassen die je wil syncen en "aan" voor de klassen die je niet wenst te syncen (wachtklas, kleuterklassen die je niet gebruikt in Bingel).
Alles nagekeken en het werkt niet? Contacteer ons dan. Geef volgende zaken mee:
- Bingel schoolcode + naam van de school
- Klasnaam die niet gesynct wordt
- Voorbeelden van leerlingen (naam en klasnummer) die ontbreken
Ben je beheerder van meerdere scholen, maak een ticket per school aan voor een goede opvolging.
Vragen over WISA? Contacteer de helpdesk:


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)