Synchronisatie tussen WISA en Bingel aanvragen

Gebruik je WISA als administratief pakket? Dan kun je een automatische synchronisatie instellen. Dit is gratis voor alle Bingelscholen. Dat betekent:

 • Nieuwe leerlingen in WISA worden in Bingel in de juiste klas geplaatst.
 • Leerlingen die van klas of klasnummer veranderen worden automatisch in Bingel aangepast.
 • Leerlingen die in WISA uitgeschreven worden, worden in Bingel verplaatst naar de klas "Schoolverlaters".
 • De leerlingfiche in Bingel Zorg wordt aangevuld met relevante data uit WISA.
 • Leerlingen worden automatisch geactiveerd in Bingel Zorg & Evaluatie (rijksregisternummers).
De feitelijke synchronisatie tussen de WISA- en Bingelservers loopt 's nachts. Nieuwe leerlingen of wijzigingen die je maakt in WISA, zullen pas de volgende dag in Bingel verschijnen.
Opgelet: alle wijzigingen moeten in WISA gebeuren. Je mag dus geen wijzigingen uitvoeren in het Bingel leerlingenbeheer noch leerlingen aanmaken of opladen met een Excel-lijstje! Geen namen aanpassen, geen klasnummers aanpassen, geen klasveranderingen uitvoeren. Enkel het wachtwoord mag je wijzigen.

Aanvraag indienen:

 1. Bezorg ons via het inschrijfformulier volgende informatie:
  1. Naam en adres van de school
  2. Instellingsnummer(s) (per vestiging indien van toepassing)
  3. Vestigingen (indien van toepassing) bv. 01, 02
  4. Bingel schoolcode(s)
Indien je meerdere Bingelomgevingen, vestigingen of instellingsnummers hebt, gelieve dit goed te documenteren.
 1. Als de aanvraag is bevestigd, bezorgen wij je een token.
 2. Lees hier verder hoe je de sync instelt in Bingel en WISA.
Vragen over WISA? Contacteer de helpdesk:


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)