Voorgemaakt volgsysteem selecteren

Alleen de gekoppelde doelgroepen hebben toegang tot het volgsysteem.
  1. Ga naar de module "Beheer" en kies het onderdeel "Volgsystemen".
  2. Om een voorgemaakt volgsysteem te kiezen, klik je op de knop "+ Nieuw".
  3. Kies de optie "Voorgemaakt volgsysteem selecteren":
  4. In het overzicht met alle volgsystemen die aangeboden worden, zijn blauwe tegels te selecteren, grijze tegels zijn reeds gekozen.
  5. Eenmaal je het volgsysteem actief hebt gemaakt, zal het automatisch verschijnen bij de juiste doelgroep(en) en leraars.
Welke CITO vind je in Bingel Zorg & Evaluatie? De CITO-testen aangepast aan de Vlaamse onderwijscontext zoals die te vinden zijn op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingvolgsysteem#leerlingvolgsysteem


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)