Volgsysteem genereren op basis van leerplan

Je kunt in Bingel Evaluatie een volgsysteem bouwen op basis van het leerplan. Dat bespaart je heel wat tijd omdat je zelf de doelen niet hoeft in te typen.

Alleen de gekoppelde doelgroepen hebben toegang tot het volgsysteem.
 1. Ga naar de module "Beheer" en kies het onderdeel "Volgsystemen".
 2. Om een volgsysteem te genereren op basis van leerplan, klik je op de knop "+ Nieuw".
 3. Kies de optie "Volgsysteem genereren op basis van leerplan":
 4. Selecteer het gewenste leerplan. (In dit voorbeeld wordt er gewerkt met het leerplan ZILL maar de werkwijze is voor alle leerplannen dezelfde).
Er verschijnt een assistent met 5 stappen. Met de knop "Volgende" ga je van de ene stap naar de andere.
 1. Geef een unieke naam en daaronder een beschrijving.
 2. Kies daaronder de gewenste doelgroep(en) die het volgsysteem zullen gebruiken:
 3. Klik op de knop "Volgende".
 4. In stap 2 bepaal je de quotaties. Bv. goed - matig - niet behaald.
  Kies voor elke quotatie een gepaste kleur en/of icoontje.
  Klik telkens op de groene + om een extra quotatie toe te voegen.
  Geef je volgsysteem een unieke naam. Later kun je deze hergebruiken.
 5. Klik op de knop "Volgende".
 6. In stap 3 bepaal je de invulmomenten. Geef een naam en kies de juiste data.
  Klik telkens op de groene + om een extra invulmoment toe te voegen.
 7. In stap 4 bepaal je de evaluatieniveaus net zoals in een boomstructuur. Kies 1 tot maximaal 4 niveau(s). Verwijder de niveaus die je niet nodig hebt met -.
 8. Per niveau geef je aan of er een quotatie en/of commentaar moet verschijnen.
 9. Klik op de knop "Volgende".
 10. In stap 5 vink je de feitelijke inhoud (doelen) aan van het volgsysteem en dit per niveau.
  Klik op het icoontje in de rechterkolom om het huidige niveau en alle onderliggende niveaus samen te selecteren. Dat bespaart je heel wat kliks. Je kunt nog altijd een doel uitzetten dat je niet nodig hebt.
 11. Klik op de knop "Volgende" om af te sluiten.
 12. Je ziet nu het overzichtsvenster met alle volgsystemen. Je kunt het volgsysteem bewerken of archiveren.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs