Een volgsysteem invullen

De volgsystemen worden aangemaakt in het beheer van Bingel Evaluatie.
 • Eigen gemaakte volgsystemen en volgsystemen gegenereerd op basis van leerplan worden aan de juiste doelgroep gehangen in het beheer (schoolkeuze).
 • Voorgemaakte volgsystemen (bv. CITO, Toeters, AVI, Kontrabas, ...) worden automatisch gekoppeld aan de juiste doelgroep.
 1. Om een volgsysteem in te vullen, kies je in je startscherm voor "Evaluatie".
 2. Je ziet een overzicht van alle volgsystemen waarmee je aan de slag kunt.

Een voorgemaakt volgsysteem invullen

Bv. AVI, Toeters, Contrabas, CITO Taal, CITO Ordenen, ...

 1. Selecteer het gewenste volgsysteem om van start te gaan.
  Voorgemaakte volgsystemen herken je aan dit blauwe icoontje:
 2. Selecteer (indien nodig) de juiste klas via de filter links bovenin het scherm.
 3. Vul de kolom met de juiste periode aan door de getallen in te vullen.
 4. Met de TAB toets kun je heel snel werken zonder telkens het volgende vakje aan te klikken.
 5. De kolommen "Percentiel" en "Zone" worden automatisch berekend.
  Alle ingevulde getallen worden automatisch bewaard.

Een eigen gemaakt volgsysteem invullen

Bv. een volgsysteem gegenereerd op basis van leerplan of een volledig zelfgemaakt volgsysteem

 1. Selecteer het gewenste volgsysteem om van start te gaan.
 2. Selecteer (indien nodig) de juiste klas via de filter links bovenin het scherm:
 3. Selecteer (indien nodig) de juiste periode:
 4. Een eigen gemaakt volgsysteem bestaat uit verschillende niveaus (1 tot max 5).
  Op sommige niveaus kun je commentaar en/of quotaties toevoegen, andere niveaus zijn hoofdstukken die je eerst open klikt.
  Voorbeeld niveau 1:
  Voorbeeld niveau 2:
 5. Geef per doel een quotatie en/of commentaar in:
 6. Een ingevulde commentaar herken je aan het blauwe icoontje.
 7. Selecteer de volgende leerling.

Tips

Via de knop "Overzicht" rechts bovenin het scherm krijg je een handige lijst met de hele boomstructuur van het volgsysteem.

Je kunt in het overzicht de verschillende niveaus van het volgsysteem openen en sluiten:

Indien er reeds een vorige periode is ingevuld, zal je bij een volgende periode de kleuren van de vorige quotatie als geschiedenis zien.

De resultaten van een ingevuld voorgemaakt volgsysteem kun je raadplegen op de fiche van de leerling en het overzicht van de groep.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)