Eigen volgsysteem maken

Alleen de gekoppelde doelgroepen hebben toegang tot het volgsysteem.
 1. Ga naar de module "Beheer" en kies het onderdeel "Volgsystemen".
 2. Om een nieuw eigen volgsysteem te bouwen, klik je op de knop "+ Nieuw".
 3. Kies de optie "Eigen volgsysteem maken".
Er verschijnt een assistent met 5 stappen. Met de knop "Volgende" ga je van de ene stap naar de andere.
 1. Geef een unieke naam en daaronder een beschrijving.
 2. Kies daaronder de gewenste doelgroep(en) die het volgsysteem zullen gebruiken:
 3. Klik op de knop "Volgende".
 4. In stap 2 bepaal je de quotaties. Bv. goed - matig - slecht.
  Kies voor elke quotatie een gepaste kleur en/of icoontje.
  Klik telkens op de groene + om een extra quotatie toe te voegen.
  Geef je volgsysteem een unieke naam. Later kun je deze hergebruiken.
 5. Klik op de knop "Volgende".
 6. In stap 3 bepaal je de invulmomenten. Geef een naam en kies de juiste data.
  Klik telkens op de groene + om een extra invulmoment toe te voegen.
 7. Klik op de knop "Volgende".
 8. In stap 4 bepaal je de evaluatieniveaus net zoals in een boomstructuur. Zo kun je verschillende hoofdstukken maken.
  Kies 1 tot maximaal 5 niveau(s). Verwijder de niveaus die je niet nodig hebt.
 9. Per niveau geef je aan of er een quotatie en/of commentaar moet verschijnen.
  Voorbeeld:
  Je wenst een hoofdstuk "Fietsen KO" en een hoofdstuk "Fietsen LO" (= niveau 1). Dit niveau is zonder quotatie en zonder commentaar.
  Daaronder komt een niveau met de te quoteren doelen per hoofdstuk (= niveau 2).
  Schematische voorstelling:
 10. Klik op de knop "Volgende".
 11. In stap 5 geef je de feitelijke inhoud (doelen) in van het volgsysteem en dit per niveau.
  Klik op de groene knop "Toevoegen" om een lijn aan te maken.
  • Niveaus zonder quotatie en/of commentaar: geef enkel tekst in als titel (= hoofdstuk)
  • Niveaus met quotatie en/of commentaar: geef de te testen doelen in

  Klik telkens op "Opslaan" om de inhoud op een lijn te bewaren.
 12. Klik op het + icoontje om het niveau te openen. Bv. Fietsen L6
  Voeg de nodige lijnen toe per niveau en klik telkens op de knop "Opslaan" om te bewaren.
 13. Klik op de knop "Volgende" om af te sluiten.
 14. Je ziet nu het venster met het overzicht van alle volgsystemen.
  Je kunt het volgsysteem opnieuw bewerken of archiveren.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs