Wat zijn de onderdelen van het VAN IN-wiel? Inhoudsopgave

Bij elk bordboek hoort een VAN IN-wiel. Hiermee kun je snel de verschillende functies van het bordboek gebruiken.

  1. Dubbelklik op de dubbele pijl in het midden of gebruik de knop <> om het wiel te verkleinen/vergroten.
  2. Je kunt het wiel op eender welke plek op je scherm plaatsen door het te verslepen:
  3. Onderdelen van het wiel met beschrijving:

Knopje

Beschrijving

Bladeren doorheen het bordboek

De Inhoudsopgave van het bordboek raadplegen

De inhoudstafel herschikken of aanpassen

De zoekfunctie via het VAN IN-wiel gebruiken

Het scherm in -en uitzoomen.

De correctiesleutel gebruiken

Markeren

Schrijven en tekenen

Markeringen wissen

  1. Bij sommige functies zoals schrijven en markeren hoort een extra menu waaruit je opties kunt kiezen.
  2. Zo lang de gekozen functie actief blijft in het wiel, kun je naar dit menu terugkeren via "...".


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)