Markeren via het VAN IN-wiel

Om tekst te markeren in het bordboek gebruik je de markeerstift in het VAN IN-wiel.
  1. Activeer de markeerstift door in het wiel op de knop te klikken.

Onderdeel

Beschrijving

Vrij markeren

Enkel tekst markeren, de tekst wordt automatisch herkend. Er wordt lijn per lijn gemarkeerd.

Selecteer een markeerkleur uit de laatste 5 gekozen kleuren. Klik op + voor een extra kleur.

Selecteer de gewenste markeerdikte (niet bij alleen tekst).

  1. De instellingen kleur en dikte worden onthouden telkens je het bordboek opent.
  2. Klik op "..." om het menu terug te openen (zolang deze functie actief is).
  3. Schakel de markeerfunctie uit met een klik op dezelfde knop in het wiel.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)