Markeren via het VAN IN-wiel

Om tekst te markeren in het bordboek gebruik je de markeerstift in het VAN IN-wiel.
  1. Activeer de markeerstift door in het wiel op de knop te klikken.

Onderdeel

Beschrijving

Vrij markeren

Enkel tekst markeren, de tekst wordt automatisch herkend. Er wordt lijn per lijn gemarkeerd.

Wijzig de kleur van de markeerstift.

Wijzig de dikte van de markeerstift.

De instellingen "kleur" en "dikte" worden onthouden telkens je het bordboek opent. Anders wordt de standaardwaarde gebruikt.

  1. Schakel de markeerfunctie uit met een klik op dezelfde knop in het wiel.
Alle markeringen worden automatisch bewaard bij het afsluiten van het bordboek. Je kunt ze echter ook wissen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)