De passer gebruiken

Met de passer kun je op het bordboek cirkels tekenen. Dit doe je het best op een leeg wit blad.
  1. Open het menu door op  te klikken aan de linker-of rechterkant van het scherm.
  2. Klik in het menu op de knop Toolkit.
  3. Selecteer de passer.
  4. De passer is actief op het bordboek.
  5. Je kunt de geodriehoek verplaatsen op het scherm via een sleepbeweging met de vierdubbele pijl.
  6. Je kunt de geodriehoek roteren via een sleepbeweging met de ronde pijl op de top van de passer.
  7. Je kunt de diameter van de cirkel verkleinen/vergroten via een sleepbeweging met de dubbele pijl boven de rechtse passerpunt.
  8. Je kunt de kleur en dikte van de cirkel aanpassen met een klik op de rechtse passerpunt en de hulpmiddelen in het VAN IN-wiel.
  9. Teken de cirkel door de rechtse passerpunt vast te nemen en de passer een rondje te draaien.
  10. Verwijder de passer met een klik op het icoontje van de passer in de Toolkit. De passer verdwijnt maar de getekende cirkels blijven staan. Deze kun je uiteraard ook wissen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)