De meetlat gebruiken

Met de meetlat kun je op het bordboek de lengte meten van lijnstukken, zijden ... in het leerlingenmateriaal.
  1. Open de zijwerkbalk door op  te klikken aan de linker-of rechterkant van het scherm.
  2. Klik in de zijwerkbalk op de knop Toolkit:
  3. Selecteer de meetlat:
  4. De meetlat is actief op het bordboek.
  5. Je kunt de meetlat verplaatsen op het scherm.
  6. Klik op de ronde pijl om de meetlat te roteren door een sleepbeweging te maken.
  7. Klik op de dubbele pijl rechts om de meetlat langer of korter te maken.
De schaal van de meetlat is afgestemd op de paginaweergave. Zo meet je in het bordboek exact dezelfde lengte als in het werkschrift van de leerlingen. Tijdens de instructiefase of bij het nameten aan het bord door leerlingen is dat erg handig.
  1. Verwijder de meetlat met een klik op het icoontje van de meetlat in de Toolkit.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)