Wat moet een ouder doen om de oudermodule te kunnen gebruiken?

Bingel biedt scholen de mogelijkheid om ouders, grootouders, voogden … via een aparte module een overzicht te geven van de oefenresultaten van hun kind. Je beslist als school of je de module gebruikt of niet.

Ouders kunnen zelf geen taken opstellen in Bingel, maar kunnen wel opvolgen hoeveel taken en oefeningen hun kind al gemaakt heeft en wat de algemene oefenresultaten van hun kind zijn.

Ouders, grootouders, voogden … hebben een aparte oudercode nodig om de gegevens van hun kind aan hun persoonlijke ouderaccount te kunnen koppelen.
De oudermodule staat standaard uit. De schoolbeheerder moet deze eerst activeren.
  • Je kunt als leerkracht de brieven of etiketten met de oudercodes voor jouw klas(sen) downloaden via "Beheer" > "Overzichten en lijsten".
  • Je vindt de oudercode per leerling ook op de startpagina bij "Mijn leerlingen". Klik op een leerling om zijn of haar inloggegevens en de oudercode te bekijken.
  • De schoolbeheerder kan in één keer de brieven of etiketten met oudercodes voor alle leerlingen van de school downloaden via stap 8 "Overzichten en lijsten" van de wizard van het schoolbeheer.

Om de oudermodule te kunnen gebruiken, moeten ouders, grootouders, voogden ... twee stappen doorlopen:

1. Ze maken eerst eenmalig een persoonlijke ouderaccount aan.

  • Ze surfen naar www.bingel.be/ouder.
  • Ze klikken in de linkerkolom op "Maak een account aan".
  • Ze vullen een geldig e-mailadres in en geven een wachtwoord op. Ze herhalen hun wachtwoord.
  • Ze ontvangen automatisch een e-mail om hun account te activeren. Na activatie kunnen ze zich meteen aanmelden met hun e-mailadres en wachtwoord.
  • Bij een eerste aanmelding vragen we ouders om hun voornaam en familienaam in te vullen zodat de schoolbeheerder een duidelijk zicht heeft op welke personen zich aan welk kind gekoppeld hebben.

2. Ze koppelen daarna hun ouderaccount aan dat van hun zoon of dochter met behulp van de oudercode die ze van de school ontvangen hebben. Voor elk kind gebruiken ze een aparte code.

Om de koppeling zo veilig mogelijk te maken, vragen we ouders niet alleen naar de oudercode. Ze moeten ook de schoolcode, de klas en het klasnummer van hun zoon of dochter ingeven.
Via de Help-pagina's in de oudermodule informeren we ouders over hoe ze de oudermodule het best kunnen gebruiken en op welke manier ze hun kind(eren) kunnen ondersteunen om op een veilige en verantwoorde manier te Bingelen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)