Wat moet een ouder doen om de oudermodule te kunnen gebruiken?

Bingel biedt scholen de mogelijkheid om ouders, grootouders, voogden … via een aparte oudermodule een overzicht te geven van de oefenresultaten van hun kind. Je beslist als school of je de module gebruikt of niet.

Ouders kunnen zelf geen taken opstellen in Bingel, maar kunnen wel opvolgen hoeveel taken en oefeningen hun kind al gemaakt heeft en wat de algemene oefenresultaten van hun kind zijn.

Ouders, grootouders, voogden … hebben een aparte oudercode nodig om de gegevens van hun kind aan hun persoonlijke ouderaccount te kunnen koppelen.
  • Je kunt als leerkracht de brieven of etiketten met de oudercodes voor jouw klas(sen) downloaden via "Beheer" > "Overzichten en lijsten".
  • Je vindt de oudercode per leerling ook op de startpagina bij "Mijn leerlingen". Klik op een leerling om zijn of haar inloggegevens en de oudercode te bekijken.
  • De schoolbeheerder kan in één keer de brieven of etiketten met oudercodes voor alle leerlingen van de school downloaden.
Via de Help-pagina's informeren we ouders over hoe ze de oudermodule het best kunnen gebruiken en op welke manier ze hun kind(eren) kunnen ondersteunen om op een veilige en verantwoorde manier te Bingelen: bingelvoorouders.be.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)