Wat met kinderen die thuis niet online kunnen?

Volgens een onderzoek van Eurostat in 2016 hebben 9 op de 10 kinderen in België een internetverbinding thuis. Bingel biedt dus het merendeel van de Vlaamse kinderen de mogelijkheid om op gelijk welke plaats digitaal te oefenen wat ze in de klas geleerd hebben.

Kinderen die thuis geen computer, tablet of internet hebben, kunnen op school ondersteund worden. Voor die kinderen kan eventueel samen met de zorgcoördinator of met de ouders gezocht worden naar gepaste oplossingen, zoals extra gebruik van Bingel tijdens of buiten de schooluren.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)