Waar vind ik de etiketten, de overzichten en de brieven met inloggegevens van mijn leerlingen?

Je kunt etiketten, overzichtslijsten en/of brieven met de inloggegevens van je leerlingen afdrukken.

Werkwijze:

  1. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op te klikken.
  2. Klik in het zijmenu op "Overzichten en lijsten".
Zolang er geen leerlingen aan Bingel toegevoegd zijn, is deze knop niet zichtbaar.
  1. Kies hoe je de gegevens wilt downloaden:
    1. als een handige lijst met daarin de gegevens per klas;
    2. als een etiket per leerling. De leerlingen kunnen hun persoonlijke inloggegevens dan in hun agenda kleven.
  2. Je kunt de etiketten voor de leerling met of zonder wachtwoord afdrukken. Je kunt als leraar immers zelf het best inschatten of je leerlingen in staat zijn om hun wachtwoord voor Bingel te onthouden.
Heb je geen gepast etikettenvel (A4, 7 x 2)? Druk dan de gegevens af op gewoon A4-papier. Knip elk blad in 14 stukken en laat de gegevens in de agenda kleven.
Als schoolbeheerder heb je in dit venster meer keuzemogelijkheden: werkwijze.
De ouderbrieven zijn verwijderd omdat de oudermodule niet langer actief is in Bingel.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)