Hoe gebruik je als leraar de oudermodule voor je eigen kind?

Bingel biedt scholen de mogelijkheid om ouders, grootouders, voogden … via een aparte module een overzicht te geven van de oefenresultaten van hun kind. Je beslist als school zelf of je de module activeert of niet.

Ouders kunnen zelf geen taken opstellen in Bingel, maar kunnen wel opvolgen hoeveel taken en oefeningen hun kind al gemaakt heeft en wat de algemene oefenresultaten van hun kind zijn.

Heb je je als leraar (of schoolbeheerder) al eerder aangemeld bij Bingel? Dan kun je heel gemakkelijk de rol van ouder koppelen aan je bestaande leraar- of schoolbeheerdersaccount. Zo kun je de oudermodule voor je eigen kind(eren) raadplegen. Je gebruikt in dat geval hetzelfde e-mailadres en wachtwoord voor Bingel en voor de oudermodule.

Je koppelt je bestaande leraar- of schoolbeheerdersaccount als volgt:

  • Surf naar www.bingel.be/ouder.
  • Klik in de linkerkolom op "Maak een account aan".
  • Vul het e-mailadres en wachtwoord in waarmee je je als leraar (of schoolbeheerder) aanmeldt bij Bingel. Klik op "Koppel je account".
  • Je komt meteen op de startpagina van de oudermodule terecht. Met behulp van de oudercode die je van de school gekregen hebt, kun je jouw account aan dat van je zoon of dochter koppelen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)