Hebben wijkscholen een aparte activatiecode nodig?

Wijkscholen hebben enkel een activatiecode nodig als eenzelfde klas (bv. 1A) in meerdere afdelingen voorkomt. Elke klas in eenzelfde school moet immers uniek zijn in Bingel.

Een school waar bijvoorbeeld de onderbouw op een andere locatie gevestigd is dan de bovenbouw, heeft voor de volledige school maar 1 activatiecode nodig. Daardoor kunnen alle leerlingen in die school onder dezelfde schoolcode inloggen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs