Tips bij Bingeltaken

Enkele handige tips bij het klaarzetten van Bingel taken:

  1. Download de overzichtslijst op je computer met alle Bingeloefeningen voor jouw klas.
  2. Wissel tussen leermiddelen voor meer variatie. Bv. tafels oefenen of kloklezen kan vanuit eender welk leermiddel.
  3. Wijzig de eilandinstellingen begin schooljaar en zet de instructiefilmpjes van vorig schooljaar op het eiland zodat leerlingen deze kunnen raadplegen.
  4. Zet eens een instructiefilmpje klaar als taak ter voorbereiding van je volgende les.
  5. Hergebruik taken van vorig jaar. Geef daarom je taken zinvolle titels.
  6. Maak zorggroepjes zodat je gericht taken kunt geven aan leerlingen van hetzelfde leerniveau.
  7. Werk klasoverschrijdend en geef taken aan leerlingen uit meerdere klassen bv. vragen beantwoorden na het lezen van een boek uit de digitale boekenkast voor alle leerlingen met een bepaald AVI-niveau.
  8. Zet Bingeltaken niet enkel in als huistaak maar gebruik Bingeltaken ook tijdens de les om te differentiëren (Bingel Raket, hoekenwerk, contractwerk,...).


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)