Hoe geef ik een taak op Bingel?

Een Bingeltaak is een verzameling digitale oefeningen, samengesteld door de leraar.

Leerlingen zien de taak op hun startscherm. Ze klikken erop en gaan meteen naar de juiste oefeningen. Een oefenreeks die volledig afgewerkt is, verdwijnt uit de takenlijst van de leerling.

Een taak kan bestaan uit oefeningen van verschillende leermiddelen, verschillende hoofdstukken en andere leerjaren.

Een taak kan toegekend worden aan de hele klas of meerdere klassen van hetzelfde leerjaar, aan een paar leerlingen, aan één kind of aan een (door jou samengestelde) zorggroep.

Werkwijze:

 • Klik in het startscherm op de tegel "Eiland". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op te klikken.
 • Je krijgt het scherm "Bingeltaken" te zien.
 • Klik rechts bovenaan op de groene knop "Een taak samenstellen" om een nieuwe taak te starten.

STAP 1: geef de taakgegevens in:

 1. Geef de taak een naam. Dat is de naam die de leerlingen zullen zien.
 2. Duid aan voor wie de taak bedoeld is door de leerlingen te (de)selecteren (indien nodig).
 3. Wil je de taak aan een andere klas of groep geven? Selecteer dan eerst via de filter links bovenaan een andere klas of groep.
 4. Geef de start‐ en einddatum op. Zo bepaal je wanneer de taak zichtbaar is voor de leerling(en) en hoeveel tijd ze hebben om ze te af te werken.
Kies best niet vandaag als startdatum want als één leerling de taak start, kun je niets meer wijzigen.

STAP 2: stel de taak samen:

 1. Kies in de linkerkolom een leerjaar, een leermiddel en een hoofdstuk (een sprong, een blok, een thema ...).
 2. Voeg de gewenste oefenreeks(en) toe met "+" .
 3. Je ziet de oefenreeksen die je toegevoegd hebt rechts staan. Je kunt een oefenreeks steeds verwijderen met "x".
 4. Klik op het icoontje met het oogje om de inhoud van de oefenreeks te bekijken.
 5. Bevat de taak alle oefenreeksen die je wilt? Klik op de knop "Zet klaar op Bingel".

De taak is nu met succes samengesteld. De leerlingen ontvangen de taak automatisch op hun startscherm. Door te klikken op de taak zien de leerlingen meteen de oefenreeksen die ze moeten maken.

Je kunt ook andere leermiddelen of hoofdstukken selecteren om nog extra oefenreeksen toe te voegen. Ook oefenreeksen uit andere leerjaren kun je toevoegen. Herhaal daarvoor stap 1 en 2.
Bij elke oefenreeks staat een aanduiding van de geschatte tijd die een leerling ervoor nodig heeft (in minuten en seconden). Je krijgt ook een inschatting van de totale taaktijd die wellicht nodig is om de taak af te werken. Op die manier kun je de taakbelasting voor de leerlingen bewaken.
Je ziet ook of je leerlingen de oefenreeks al eerder in een taak afgewerkt hebben. Zo betekent "7/21" dat de oefenreeks al door 7 van de 21 leerlingen in een taak gemaakt is.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)