Hoe geef ik in één keer aan meerdere klassen van hetzelfde leerjaar een taak op Bingel?

Ben je als leraar aan meerdere klassen van hetzelfde leerjaar gekoppeld? Dan kun je met één klik meteen een Bingeltaak klaarzetten voor alle klassen van dat leerjaar.

Werkwijze:

  • Klik in het startscherm op de tegel "Eiland". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op te klikken.
  • Je ziet meteen het scherm "Bingeltaken".
  • Klik rechts bovenaan op de groene knop "Een taak samenstellen" om een nieuwe taak te starten.
  • Klik links bovenaan op de filterknop.
  • Selecteer in de filter het niveau "Alle klassen" van een bepaald leerjaar. Je ziet meteen alle leerlingen verschijnen in het takenscherm.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)