IT-infrastructuur op school

Om Bingel en/of Bingel Raket vlot te kunnen gebruiken in de klas dient je IT-infrastructuur op school te voldoen aan volgende criteria.

COMPONENT

minimaal

aanbevolen

opmerkingen

bandbreedte

Wanneer gelijktijdig gebruikt, per toestel: 1,5 Mb/s

Wanneer gelijktijdig gebruikt, per toestel: 3 Mb/s

Met "toestel" bedoelen we een desktop, laptop, Chromebook, tablet, smartphone, digibord of een toestel dat verbonden is met het digibord.

Wanneer een school 50 toestellen heeft die gelijktijdig van een internetverbinding gebruik maken, dan is de aanbevolen bandbreedte 150 Mb/s (50 x 3 Mb/s)

draadloos netwerk

professioneel draadloos netwerk


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)