Overzicht van een klas of school

Overzicht van een klas(groep)

Werkwijze:

  1. Klik in het startscherm op de tegel "Zorg". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin links de juiste klasgroep.
  3. Klik op de tab "Overzicht" (zonder een leerling te selecteren).
  4. Er worden grafieken en tabellen voor de gekozen groep gegenereerd die een overzicht bieden van redelijke aanpassingen, zorgniveaus (fases), profielen, types en thema's, evaluaties, enz...

Overzicht van de volledige school

Werkwijze:

Enkel directie en "leraar alle klassen" kunnen de school kiezen in de filter.
  1. Selecteer bovenin links "School" zonder een klas(groep) aan te duiden.
  2. Klik op de tab "Overzicht" (zonder een klas te selecteren).
  3. Er worden grafieken en tabellen voor de gekozen groep gegenereerd die een overzicht bieden van redelijke aanpassingen, zorgniveaus (fases), profielen, types en thema's, evaluaties, enz...

Dynamische weergave van grafieken

  1. Zweef met de muisaanwijzer over de verschillende onderdelen van de grafiek om meer info te zien. Bv. er zijn 4 notities van het type melding.
  2. Klik op een onderdeel van de grafiek om verder uit te diepen.
  3. Klik op een onderdeel van de legende onder de grafiek om dat onderdeel zichtbaar of onzichtbaar te maken.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)