Notities exporteren naar Excel

De inhoud van notities kun je exporteren in Excel-formaat. Voordeel van dit formaat: je kan de pure data flexibel bewerken zoals filteren, sorteren, grafieken genereren enz...
  • Bepaal eerst wat in het Excel-bestand dient opgenomen te worden. Kies de juiste klasgroep of individuele leerling.
  • Sorteer of filter de notities indien nodig.
Wat je op je scherm ziet, zal opgenomen worden in het Excel-bestand!
  • Klik bovenin het venster op de knop "Exporteren Excel".
  • Er wordt nu een Excel-bestand gegenereerd. Dit wordt automatisch gedownload op je computer.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs