Notities exporteren naar Excel

De inhoud van notities kun je exporteren in Excel-formaat. Voordeel van dit formaat: je kan de pure data flexibel bewerken zoals filteren, sorteren, grafieken genereren enz...

Werkwijze:

  1. Klik in het startscherm op de tegel "Zorg". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Bepaal eerst wat in het Excel-bestand dient opgenomen te worden. Kies de juiste klasgroep of individuele leerling.
  3. Sorteer of filter de notities indien nodig.
Wat je op je scherm ziet, zal opgenomen worden in het Excel-bestand!
  1. Klik bovenin het venster op de knop "Exporteren" en kies "Exporteren Excel".
  2. Er wordt nu een Excel-bestand gegenereerd. Dit wordt automatisch gedownload op je computer.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)