Inhoud uit Word, Excel of Google Docs invoegen in een notitie

Heb je al zorginhoud in een Google Docs, Word - of Excelbestand staan?

Geen nood, je hoeft dit niet over te typen! Je kunt deze inhoud met of zonder opmaak eenvoudig overdragen naar de gewenste notitie.

Werkwijze:

  1. Start een nieuwe (of open een bestaande) notitie.
  2. Open het Google Docs, Word -of Excelbestand.
  3. Selecteer de gewenste inhoud of selecteer alles (CTRL + A):
  4. Vorm de toetsencombinatie CTRL + C (kopiëren).
  5. Plaats de cursor in het veld "Inhoud":
  6. Vorm de toetsencombinatie CTRL + V (plakken).
  7. Kies met of zonder opmaak (enkel Word of Excel):

Resultaat met opmaak:

Resultaat zonder opmaak:

Inhoud uit een Google Docs -bestand wordt altijd met opmaak geplakt.
De inhoud kun je nu verder aanpassen en opmaken.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs