Tekstvakken opmaken met behulp van de nieuwe editor

Je kunt de inhoud van eender welk tekstvak in Bingel Zorg, Planner en Evaluatie fraai opmaken met een uitgebreide knoppenset in de werkbalk zoals kleuren, uitlijning, lettertypes en tabellen.

Voorbeeld:

Overzicht van de werkbalk opmaak:

Knopje

Beschrijving

Resultaat

Vet (Ctrl + B)

Cursief (Ctrl + I)

Onderstreept (Ctrl + U)

Meer tekstopmaak

= extra werkbalk

Doorhalen (Ctrl + S)

Subscript / Superscript

Lettertype (keuze uit 7 types)

Lettergrootte

Tekstkleur

Achtergrondkleur

Inline class lettertypes:

code - markering - transparant

Snel "groot en rood" of "blauw en klein"

Opmaak verwijderen

= standaard opmaak

Geordende lijst

Ongeordende lijst

Checkbox

Meer paragraafopmaak

= extra werkbalk

Uitlijning

Links, midden, rechts, uitgevuld

Stijlen

Paragraaf opmaak

Regelafstand

Inspringen

Citaat

Afbeelding invoegen (opladen of URL)

Koppeling invoegen

Tabel invoegen

Tabel verder instellen (klik in de tabel)

Emoticon invoegen

Meer Rijk

= extra opmaak

Symbool invoegen (Font Awesome)

Speciaal teken invoegen

Horizontale lijn invoegen

Ongedaan maken, opnieuw

Volledig scherm

= enkel inhoud van de notitie

Meer Misc

= extra werkbalk

Alles selecteren (Ctrl + A)

Help

= Overzicht knoppen

Heb je de ZILL-icoontjes nodig? Die vind je via "Iconen" > ZILL:


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)