Hoe kan ik de resultaten van de LVS-VCLB-toetsen raadplegen?

De resultaten van de LVS-VLCB-toetsen kun je in grafiek- en tabelvorm raadplegen zowel per leerling als per klasgroep.

Werkwijze per leerling:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Zorg" (of "Evaluatie" als je geen Zorg gebruikt). Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin de juiste klasgroep.
 3. Klik op "Dashboard" in het linkermenu.
 4. Klik op de tab "Leerlingen".
 5. Selecteer één leerling.
 6. Selecteer de tab "Wiskunde", "Lezen" of "Spelling".
 7. Onder elke tab zie je een grafiek met daaronder de data-tabel. In de datatabel staan zowel de zones als de percentielen.
 8. De dikke blauwe lijn verbindt alle resultaten per leerjaar per ingavemoment.
 9. Zweef met de muisaanwijzer boven een blauwe bol. Een infovenster verschijnt met de behaalde score en de zones.
 10. De achtergrond van de grafiek is gevuld met de zones voor alle leerjaren en invulmomenten. Zweef over een invulmoment om de info bij de zones te bekijken.
 11. Indien er resultaten bestaan voor een leerling die vorig jaar in dezelfde klas zat als nu (zittenblijver), dan worden deze scores met een gele dikke lijn getoond.

Werkwijze per klasgroep

Je kunt de resultaten raadplegen via Dashboard (module Zorg ofwel Evaluatie als je geen Zorg gebruikt) of via de module Evaluatie > Volgsystemen.

Via Dashboard
 1. Klik in het startscherm op de tegel "Zorg" (of "Evaluatie" als je geen Zorg gebruikt). Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin de juiste klasgroep.
 3. Klik op "Dashboard" in het linkermenu.
 4. Selecteer de tab "Groepen".
 5. Selecteer een klas.
 6. Selecteer de tab "Wiskunde", "Lezen" of "Spelling".
 7. Onder elke tab zie je een grafiek met daaronder de data-tabel. In deze tabel staan enkel de zones, geen percentielen.
 8. Het aantal leerlingen per zone wordt in een kolom weergegeven. Zweef over de kolommen om de namen van de leerlingen te kunnen zien.
 9. Legende:
  1. * = thuistaal niet Nederlands
  2. ** = doet jaar over
  3. *** thuistaal niet Nederlands én doet jaar over
Via Volgsystemen:
 1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin de juiste klasgroep.
 3. Klik in de linkerbalk op het icoontje "Volgsystemen".
 4. Selecteer het volgsysteem bv. "LVS-VCLB Wiskunde" of "LVS-VLCB Wiskunde Reken Maar!".
 5. In de tabel kun je scores, percentielen en zones raadplegen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)