"Veilig op het internet" leerjaar 6: Hoe gedraag ik me op het internet?

Om scholen te ondersteunen bij het werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid, hoort bij Bingel ook een lessenreeks "Veilig op het internet". Deze lessenreeks bevat voor elk leerjaar van de lagere school leerwerkbladen voor de leerling en een lesbegeleiding voor de leerkracht.

In het eerste deel van deze les voor het zesde leerjaar proberen we (cyber)pesten bespreekbaar te maken in klas. Het is niet de bedoeling kinderen op ideeën te brengen. We zetten de leerlingen aan om zelf steeds positief te zijn op het internet en geven een aantal tips voor als ze zelf met (cyber)pesterijen worden geconfronteerd. In het tweede deel krijgen de leerlingen een aantal tips om hun computergedrag veiliger te maken. Aan de hand van een aantal stellingen wisselen de kinderen onderling tips uit.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)