"Veilig op het internet" leerjaar 5: Wat deel je wel of niet op het internet?

Om scholen te ondersteunen bij het werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid, hoort bij Bingel ook een lessenreeks "Veilig op het internet". Deze lessenreeks bevat voor elk leerjaar van de lagere school leerwerkbladen voor de leerling en een lesbegeleiding voor de leerkracht.

In het vijfde leerjaar staan we stil bij enkele veelgebruikte sociale media. De leerlingen gaan na welke informatie privé is en welke minder of niet. Daarnaast denken ze ook na over het delen van informatie op het internet: Wat is veilig en wat doe je het best niet?


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)