"Veilig op het internet" leerjaar 4: Ben jij een slimme en beleefde e-mailer en chatter?

Om scholen te ondersteunen bij het werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid, hoort bij Bingel ook een lessenreeks "Veilig op het internet". Deze lessenreeks bevat voor elk leerjaar van de lagere school leerwerkbladen voor de leerling en een lesbegeleiding voor de leerkracht.

In het vierde leerjaar leren je leerlingen de beginselen van e-mailen en chatten. Ze leren gewone berichten onderscheiden van spam of reclame. Daarnaast staan ze ook stil bij respectvol en beleefd communiceren op het internet.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)