"Veilig op het internet" leerjaar 3: Wat doe je wel of beter niet op het internet?

Om scholen te ondersteunen bij het werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid, hoort bij Bingel ook een lessenreeks "Veilig op het internet". Deze lessenreeks bevat voor elk leerjaar van de lagere school leerwerkbladen voor de leerling en een lesbegeleiding voor de leerkracht.

In het derde leerjaar gaan we na wat de leerlingen zoal doen op het internet en wat hun favoriete sites of apps zijn. We stellen samen afspraken op rond zorg dragen voor computers en tablets. En we maken de kinderen bewust van hoe ze veilig kunnen internetten. Een veilig wachtwoord is daarbij ook van groot belang.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)