"Veilig op het internet" leerjaar 2: Heb je soms een sleutel nodig op het internet?

Om scholen te ondersteunen bij het werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid, hoort bij Bingel ook een lessenreeks "Veilig op het internet". Deze lessenreeks bevat voor elk leerjaar van de lagere school leerwerkbladen voor de leerling en een lesbegeleiding voor de leerkracht.

In het tweede leerjaar gaan we na waarvoor een aantal veelvoorkomende ICT-toestellen gebruikt worden. We sluiten zo aan bij de voorkennis uit het eerste leerjaar. De leerlingen ontdekken dat, net zoals in het dagelijks leven, ook op het internet niet alles vrij toegankelijk is en sommige websites en informatie beschermd moeten worden. We gaan dieper in op wachtwoordgebruik: waarvoor dient een wachtwoord, wat maakt een wachtwoord "veilig" en hoe gaan leerlingen er zorgzaam mee om?


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)