"Veilig op het internet" leerjaar 1: Ik draag zorg voor de computer en tablet ... jij ook?

Om scholen te ondersteunen bij het werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid, hoort bij Bingel ook een lessenreeks "Veilig op het internet". Deze lessenreeks bevat voor elk leerjaar van de lagere school leerwerkbladen voor de leerling en een lesbegeleiding voor de leerkracht.

In het eerste leerjaar verklaren we het begrip internet op kindermaat. We gaan na welke voor kinderen herkenbare en relevante toestellen met het internet verbonden kunnen zijn en voor welke toepassingen we ze kunnen gebruiken. Ten slotte leren de kinderen hoe ze zorgzaam moeten omgaan met computers, tablets en andere digitale toestellen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)