Lessenreeks "Veilig op het internet"

Ook al is voor leerlingen de aanwezigheid van het internet wellicht even evident als water uit de kraan, dat alleen is niet voldoende om veilig en verantwoord om te kunnen gaan met ICT. Kinderen en jongeren blijken immers net als volwassenen niet automatisch in staat technologieën goed in te zetten.

Om scholen te ondersteunen bij het werken aan ICT-vaardigheden en mediawijsheid, hoort bij Bingel deze lessenreeks "Veilig op het internet". De lessenreeks bevat voor elk leerjaar van de lagere school leerwerkbladen voor de leerling en een lesbegeleiding voor de leerkracht.

Inhoudsopgave:


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)