Leermiddelen updaten

Wanneer de auteur of uitgeverij van een leermiddel updates voorziet, kun je er voor kiezen om deze door te voeren. Een update is eender welke aanpassing aan een fiche of hoofdstuk.

Een leermiddel waar updates voorzien zijn, kun je herkennen aan het blauwe icoontje op de cover.
Een gedeeld leermiddel werkt slechts in één richting. Wijzigingen die je aanbrengt in een gedeeld leermiddel zullen niet door anderen gezien worden tenzij je de eigenaar bent. Wil je jouw aanpassingen toch delen met je collega dan kan dit via deze werkwijze.
  1. Klik in Bingel Planner op "Leermiddelen".
  2. Klik op het blauwe update-icoontje op de cover van het leermiddel.
  3. Indien je aan het leermiddel niets gewijzigd hebt, krijg je onderstaand dialoogvenster:
  1. Klik op "Ja" en "Bevestigen" om de update te starten.
  2. Alle wijzigingen die de auteur heeft aanbracht in het leermiddel, zijn nu toegepast op het leermiddel.
  3. Indien je aan het leermiddel wel wijzigen hebt aangebracht zoals fiches aangepast, fiches verwijderd of nieuwe fiches hebt aangemaakt, krijg je onderstaand dialoogvenster:
Optie 1: alle fiches updaten. Originele fiches worden teruggezet. Tussen haakjes staat het aantal gewijzigde fiches aangeduid.
Resultaat: ongewijzigde fiches zijn geüpdatet, aangepaste fiches staan dubbel (jouw versie en de nieuwe versie).

Optie 2: enkel de fiches die je niet gewijzigd hebt updaten. Originele fiches worden niet teruggezet.
Resultaat: ongewijzigde fiches zijn geüpdatet, aangepaste fiches zijn niet aangepast (en bevatten dus geen update).
  1. Maak de gewenste keuze en klik op de knop "Bevestigen".
Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt!
Fiches van een auteur hebben een grijs vlagje. De fiches die je bewerkt hebt, hebben geen grijs vlagje en zullen nooit overschreven worden met een update.
Indien je een foutmelding krijgt bij het updaten, vraag dan even na bij je collega of die het leermiddel niet heeft gearchiveerd. Enkel niet-gearchiveerde leermiddelen kunnen gedeeld worden.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)