Leermiddelen updaten

Wanneer de auteur van een gedeeld leermiddel of een leermiddel van een uitgever updates voorziet, kan je er voor kiezen om de updates door te voeren. Een leermiddel waar updates voorzien zijn, kun je herkennen aan het blauwe icoontje.

Een gedeeld leermiddel werkt slechts in één richting. Wijzigingen die je aanbrengt in een gedeeld leermiddel zullen niet door anderen gezien worden tenzij je de eigenaar bent. Wil je jouw aanpassingen toch delen met je collega dan kan dit via deze werkwijze.
  • Klik op het update-icoontje om de updates door te voeren.
  • Indien je aan het leermiddel niets gewijzigd hebt, krijg je onderstaand dialoogvenster:
  • Klik op "Ja" en "Bevestigen" om de update te starten.
  • Alle wijzigingen die de auteur heeft aanbracht in het leermiddel, zijn nu toegepast op het leermiddel.
  • Indien je aan het leermiddel wijzigen hebt aangebracht zoals fiches aangepast, fiches verwijderd of nieuwe fiches hebt aangemaakt, krijg je onderstaand dialoogvenster:
Optie 1: alle fiches updaten. Originele fiches worden teruggezet. Tussen haakjes staat het aantal gewijzigde fiches aangeduid.
Resultaat: ongewijzigde fiches zijn geüpdatet, aangepaste fiches staan dubbel (jouw versie en de nieuwe versie).

Optie 2: enkel de fiches die je niet gewijzigd hebt updaten. Originele fiches worden niet teruggezet.
Resultaat: ongewijzigde fiches zijn geüpdatet, aangepaste fiches zijn niet aangepast (en bevatten dus geen update).

Maak de gewenste keuze en klik op "Bevestigen" om de gemaakte selectie door te voeren.

Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt!

--> Lees meer over samenwerken in Bingel Planner.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)