Leermiddelen archiveren, exporteren of verwijderen

Een leermiddel archiveren

Een leermiddel dat je niet meer nodig hebt, kun je archiveren. Het voordeel hiervan is dat je het gearchiveerde leermiddel op eender welk moment opnieuw kunt activeren.

 1. Beweeg je muisaanwijzer over het leermiddel.
 2. Klik op "…" in de rechterbovenhoek om het dialoogvenster te openen.
 3. Kies "Archiveer".
 4. Het leermiddel is nu verdwenen uit de lijst "Leermiddelen".
 5. Je kunt deze opnieuw activeren via de lijst "Gearchiveerde leermiddelen".
 6. Kies "Dearchiveer".

Een leermiddel verwijderen

Wens je het leermiddel volledig te verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden!
 1. Open de tab "Gearchiveerde leermiddelen".
 2. Beweeg je muisaanwijzer over het leermiddel.
 3. Klik op "…" in de rechterbovenhoek om het dialoogvenster te openen.
 4. Kies "Verwijder".
 5. Het leermiddel is nu verdwenen uit de lijst "Leermiddelen".

Een leermiddel exporteren

 1. Beweeg je muisaanwijzer over het leermiddel.
 2. Klik op "…" in de rechterbovenhoek om het dialoogvenster te openen.
 3. Kies "Exporteren".
 4. Er wordt een ZIP -bestand gedownload met de fiches van het leermiddel.
 5. Bezorg deze ZIP aan je nieuwe pakket zodat je je fiches kunt opladen.
Je kunt enkel persoonlijke leermiddelen exporteren. Heb je fiches in een leermiddel van een uitgeverij die je wenst te exporteren? Kopieer ze dan eerst naar een persoonlijk leermiddel.

Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)