Leermiddelen archiveren, exporteren of verwijderen

Een leermiddel archiveren

Een leermiddel dat je dit schooljaar niet nodig hebt, kun je archiveren. Het voordeel hiervan is dat je het gearchiveerde leermiddel op eender welk moment opnieuw kunt activeren.

Voorbeeld:

Je stond vorig schooljaar in leerjaar 3 en dit schooljaar in leerjaar 5. Je archiveert alle leermiddelen van L3.

 1. Klik in Bingel Planner op "Leermiddelen".
 2. Beweeg je muisaanwijzer over het leermiddel.
 3. Klik op "…" in de rechterbovenhoek om het dialoogvenster te openen.
 4. Kies "Archiveer".
 5. Het leermiddel is nu verdwenen uit de lijst "Leermiddelen".
 6. Je kunt deze opnieuw activeren via de lijst "Gearchiveerde leermiddelen".
 7. Kies "Dearchiveer" om het leermiddelen terug in je bibliotheek met actieve leermiddelen te plaatsen.
Indien je een gedeeld leermiddel archiveert, zal je collega met wie je deelde een foutmelding krijgt bij het updaten. Enkel niet-gearchiveerde leermiddelen kunnen gedeeld worden.

Een leermiddel verwijderen

Wens je het leermiddel volledig te verwijderen? Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden!
Om een leermiddel te verwijderen, moet het eerst gearchiveerd zijn (zie boven).
 1. Open de tab "Gearchiveerde leermiddelen".
 2. Beweeg je muisaanwijzer over het leermiddel.
 3. Klik op "…" in de rechterbovenhoek om het dialoogvenster te openen.
 4. Kies "Verwijder".
 5. Het leermiddel is nu verdwenen uit je bibliotheek. Deze stap kan niet ongedaan gemaakt worden!
Indien je een gedeeld leermiddel verwijdert, zal je collega met wie je deelde een foutmelding krijgt bij het updaten. Enkel actieve leermiddelen kunnen gedeeld worden.

Een leermiddel exporteren

Een leermiddel kun je exporteren in een digitaal formaat dat een andere digitale agenda kan inladen. Deze werkwijze is dus enkel nodig als je Bingel Planner wil verlaten. Als je van school verandert, kun je je leermiddelen gewoon meenemen.

 1. Beweeg je muisaanwijzer over het leermiddel.
 2. Klik op "…" in de rechterbovenhoek om het dialoogvenster te openen.
 3. Kies "Exporteren".
 4. Er wordt een ZIP -bestand gedownload met de fiches van het leermiddel.
 5. Bezorg deze ZIP aan je nieuwe pakket zodat je je fiches kunt opladen.
Je kunt enkel persoonlijke leermiddelen exporteren. Heb je fiches in een leermiddel van een uitgeverij die je wenst te exporteren? Kopieer ze dan eerst naar een persoonlijk leermiddel.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)