Een fiche verplaatsen of kopiëren naar een andere leermiddel

Werkwijze:

  • Klik op het symbooltje … naast de fiche om het dialoogvenster te openen.
  • Kies "Kopiëren naar andere leermiddel" om de fiche zowel hier als in een andere leermiddel te bewaren.
  • Kies "Verplaatsen naar andere leermiddel" om de fiche hier te verwijderen en te bewaren in een andere leermiddel.
  • Kies het gewenste leermiddel en bevestig met "Selecteer".
  • Een groene tekstbalk bovenin bevestigd dat de fiche correct is gekopieerd of verplaatst.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)