De tijdslijn

Alle aanpassingen op de fiche van de leerling kun je raadplegen via een handige tijdslijn. Deze vind je terug in een apart tabblad.

Voorbeelden:

  • Een redelijke aanpassing werd toegevoegd of verwijderd
  • Het zorgniveau werd aangepast
  • Een diagnose werd toegevoegd
  • De thuissituatie is veranderd

Werkwijze:

  1. Klik in het startscherm op de tegel "Zorg". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin links de juiste klasgroep.
  3. Selecteer in de linkerkolom één leerling.
  4. Bovenin het venster verschijnt naast de tab "Notities" de tab "Fiche" en "Tijdslijn":
Alle aanpassingen op de fiche worden in chronologische volgorde weergegeven.

Legende van de icoontjes op de tijdslijn:

Er werd info toegevoegd

bv. een nieuwe redelijke aanpassing werd geactiveerd

Er werd info aangepast

bv. brede basiszorg naar verhoogde zorg in het zorgniveau

Er werd info verwijderd

bv. een redelijke aanpassing is niet meer nodig


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)