De fiche van een leerling aanpassen

De fiche van de leerling is een overzichtsvenster waarin de belangrijkste zorginfo te vinden is.

Sommige vakjes kunnen bewerkt worden, andere zijn automatisch ingevuld.

De fiche aanpassen

Werkwijze 1: vanuit de tab "Fiche"

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Zorg". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Selecteer - indien nodig - in de filter bovenin links de juiste klasgroep.
 3. Selecteer in de linkerkolom één leerling.
 4. Bovenin het venster verschijnt naast de tab "Notities" de tab "Fiche" en "Tijdslijn".
 5. Klik op de blauwe knop "Bewerk". Let op: je hebt hiervoor rechten nodig die de schoolbeheerder je moet toekennen.
 1. Klik op de knop "Opslaan" om wijzigingen in de fiche te bewaren.

Werkwijze 2: vanuit een notitie

Dankzij deze werkwijze hoef je de notitie waarin je werkt niet te verlaten om een onderdeel van de fiche aan te passen bv. om een redelijke aanpassing toe te voegen.
 1. Klik op de tab "Notities".
 2. Start een nieuwe notitie of open een bestaande notitie.
 3. Voeg een leerling toe (indien nodig).
 4. Klik op het grijze blokje met de naam van de leerling.
 5. De fiche van de gekozen leerling verschijnt in een pop-up venster.
 6. Klik op de blauwe knop "Bewerk" om de fiche aan te passen. Let op: je hebt hiervoor rechten nodig die de schoolbeheerder je moet toekennen.
 7. Bewaar, sluit de fiche en werk gewoon verder in de notitie.

Onderdelen van de fiche

 • Het vakje bovenin links van de fiche bevat administratieve informatie. Deze data is beperkt bewerkbaar en zal naar de toekomst toe verder uitgebreid worden met informatie rechtstreeks afkomstig uit administratieve pakketten.
 • Het vak "Extra informatie" kan naar believen gebruikt worden. Bv. meerdere thuistalen toevoegen of eender welke andere info.
 • Het vak "Thema's" is een dynamisch en automatisch veld. Het biedt een overzicht van alle thema's uit de notities die gekoppeld zijn aan deze leerling. Je kunt doorklikken op een thema om alle gekoppelde notities te filteren.
 • Het vak "Groepen" is een vast en automatisch veld. Hier worden alle groepen weergegeven waartoe de leerling behoord. Bv. klas 2A, zorggroep Wiskunde, enz... Deze groepen worden bepaald in het Bingelbeheer "klassen".
 • Met het vak "Dominante hand" geef je aan of het kind links -of rechtshandig is.
 • Zorgcontinuüm:
  Selecteer één van de vier niveaus uit het M-decreet. In de tijdslijn wordt bijgehouden wanneer welk niveau werd aangeduid.
 • Redelijke aanpassingen: lees verder
 • Diagnoses en verslagen:
  Maak een keuze uit het standaardlijstje:
  of typ een eigen tekst:
  Voeg een verslag toe als bijlage via "Bestanden":
 • Thuissituatie:
  Vrij veld. Bv. ouders werken.
 • Sociaal emotioneel:
  Vrij veld. Bv. open en vrolijk.
 • Medische situatie:
  Vrij veld. Bv. allergisch voor pindanoten.
 • Klik op de knop "Opslaan" om de aanpassingen te bewaren.
Je kunt nu ook een foto per leerling toevoegen via de fiche. Lees meer.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)