De fiche van een leerling aanpassen

De fiche van de leerling is een overzichtsvenster waarin de belangrijkste zorginfo te vinden is.

Sommige vakjes kunnen bewerkt worden, andere worden automatisch ingevuld.

Werkwijze om de fiche aan te passen:

 • Selecteer in het overzicht van de Notities in de linkerkolom een leerling.
 • Bovenin het venster verschijnt naast de tab "Notities" de tab "Fiche".
 • Klik op de blauwe knop "Bewerk". Let op: je hebt hiervoor rechten nodig die de schoolbeheerder je moet toekennen.
 • Het vakje bovenin links van de fiche bevat administratieve informatie. Deze data is beperkt bewerkbaar en zal naar de toekomst toe verder uitgebreid worden met informatie rechtstreeks afkomstig uit administratieve pakketten.
 • Het vak "Extra informatie" kan naar believen gebruikt worden. Bv. meerdere thuistalen toevoegen of eender welke andere info.
 • Het vak "Thema's" is een dynamisch veld. Het biedt een overzicht van alle thema's uit de notities die gekoppeld zijn aan deze leerling. Je kan doorklikken op een thema om alle gekoppelde notities te filteren.
 • Het vak "Groepen" is een vast veld. Hier worden alle groepen weergegeven waartoe de leerling behoord. Bv. klas 2A, zorggroep Wiskunde, enz... Deze groepen worden bepaald in het Bingelbeheer "klassen".
 • Met het vak "Dominante hand" geef je aan of het kind links -of rechtshandig is.
 • Zorgcontinuüm:
  Selecteer één van de vier niveaus uit het M-decreet.
 • Redelijke aanpassingen: lees verder
 • Diagnoses en verslagen:
  Voeg bv. een attest toe via het veld "Bestanden". Vul een gewenste titel in bv. een diagnose.
 • Thuissituatie:
  Vrij veld. Bv. ouders werken.
 • Sociaal emotioneel:
  Vrij veld. Bv. open en vrolijk.
 • Medische situatie:
  Vrij veld. Bv. allergisch voor pindanoten.
 • Klik op de knop "Opslaan" om de aanpassingen te bewaren.
Je kunt nu ook een foto per leerling toevoegen via de fiche. Lees meer.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs