Zijn er handige snelkoppelingen in Bingel Planner?

Zowel in een ​weekrooster​ als in je ​agenda​ kun je een aantal handige snelkoppelingen gebruiken op het toetsenbord.

1. Weekrooster + agenda:​

CTRL + A: alle items op het scherm selecteren (⌘+A op een Apple). Voorbeeld: alle blokken van een hele week selecteren.

SHIFT + DEL: verwijder het geselecteerde item. Voorbeeld: een blokje selecteren op maandagochtend en verwijderen.

CTRL + klikken: selecteer meerdere items (⌘+klikken op een Apple). Voorbeeld: twee blokken op dinsdagnamiddag selecteren.

SHIFT + klikken: selecteer alle items tussen twee geselecteerde items. Voorbeeld: alle blokken van vrijdag selecteren door het eerste en het laatste lesblokje aan te klikken.

CTRL + verslepen: kopieer een item of meerdere geselecteerde items naar een nieuwe plaats. Voorbeeld: een blokje van maandagnamiddag naar dinsdagvoormiddag kopiëren.

​2. Enkel agenda:​

Pijltje links/rechts: navigeer naar vorige/volgende week of dag


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)