Met welke browser kan ik Bingel Planner gebruiken?

Je kunt met verschillende browsers aan de slag: Chrome, FireFox, Edge en Safari op computer, Safari op iPad/iPhone en Chrome op Android tablet/smartphone.

Om veiligheidsredenen ondersteunen we geen oudere versies maar raden je aan om je browser te vernieuwen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)