Hoe kan ik in Bingel Planner samenwerken met collega's?

Leermiddelen

  • Je kunt een eigen leermiddel delen met collega's naar keuze: werkwijze.
  • De collega kan het leermiddel importeren en gebruiken: werkwijze.
  • Als je wijzigingen aanbrengt in het gedeelde leermiddel, kan de collega een update uitvoeren: werkwijze.
Een gedeeld leermiddel werkt slechts in één richting. Wijzigingen die je aanbrengt in een gedeeld leermiddel zullen niet door anderen gezien worden tenzij je de eigenaar bent.

Agenda

Bovenin het venster vind je drie mogelijkheden om agenda's te delen met collega’s:

  • Mijn agenda: je persoonlijke planning
  • Mijn collega's: de persoonlijke planning van een collega raadplegen
  • Mijn groepen: de planning van de klasgroep raadplegen, hier komen alle blokjes samen die collega's voor jouw klasgroep(en) hebben gepland.

Meer uitleg en voorbeelden vind je in dit artikel.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)