Hoe kan ik in Bingel Planner samenwerken met collega's?

Leermiddelen

Je kunt een eigen leermiddel delen met collega's naar keuze: werkwijze.

De collega kan dan het leermiddel importeren en gebruiken: werkwijze.

Als je wijzigingen aanbrengt in het gedeelde leermiddel, kan de collega een update uitvoeren: werkwijze.

Een gedeeld leermiddel werkt slechts in één richting. Wijzigingen die je aanbrengt in een gedeeld leermiddel zullen niet door anderen gezien worden tenzij je de eigenaar bent.

Agenda

Bovenin het venster vind je drie mogelijkheden om agenda's te delen met collega’s:

  • Mijn agenda: je persoonlijke planning
  • Mijn collega's: de persoonlijke planning van een collega raadplegen
  • Mijn groepen: de planning van mijn kinderen raadplegen, hier komen alle blokjes samen die collega's voor jouw kinderen hebben gepland.

Meer uitleg en voorbeelden vind je in dit artikel.

Werken in elkaars agenda?

Elke leraar behoudt het eigenaarschap van zijn/haar agenda. Je kan dus niet rechtstreeks in de agenda van een collega werken. Je kan wel lessen "klaarzetten" op een bepaald tijdstip voor een collega: dat doe je door de fiche in de agenda te koppelen aan de juiste groep. Als de collega dan kiest voor "mijn groepen" en de juiste groep zichtbaar maakt, kan hij/zij de fiche met inhoud zien.

Voorbeeld:

Je collega komt op vrijdag een wiskundeles geven. Jij bereidt de les voor in je agenda en koppelt die aan je groep. De collega hoeft dan enkel de groep te selecteren bij "Mijn groepen" om de lesinhoud te kunnen consulteren.

Deeltijdse leerkrachten samen in één groep?

Elke leerkracht maakt zijn/haar weekrooster en agenda met enkel de blokjes op de dagen dat hij/zij aanwezig is. Als je kiest voor "Mijn groepen" en je maakt de juiste groep zichtbaar, zie je automatisch jouw agenda en die van je collega samenvallen.

Voorbeeld:

Jij werkt alle voormiddagen en je collega werkt alle namiddagen in de groep. Jij maakt een weekrooster met enkel blokjes in de voormiddag en je collega maakt een weekrooster met enkel blokjes in de namiddag. Via "Mijn groepen" zie je voormiddag en namiddag samenkomen.

Parallelleerkrachten maken samen één agenda?

Dit is zeker mogelijk. Er zijn 2 opties, afhankelijk van wat je het handigst vindt:

Werkwijze 1: je koppelt aan je lesblokje naast je eigen klas ook de klas van je collega. Dit betekent wel dat in de doelenrapportage enkel jij zal verschijnen en niet de collega, aangezien jij de doelen hebt ingepland voor beide klassen.

Om extra klassen te kunnen kiezen, moet de Bingel-beheerder je aan deze klassen gekoppeld hebben in het klassenbeheer.

Werkwijze 2: je kopieert de ingeplande lesfiche van de collega naar je eigen agenda.

  • Open via de tab "Mijn collega's" de agenda van de collega waarvan je de les wenst te kopiëren.
  • Klik het lesblokje aan en kies onderin "Kopieer".
  • Het lesblokje met de lesfiche(s) staat nu in je eigen agenda.

Indien je het knopje "Kopieer" niet ziet, dien je je Bingel-beheerder te vragen om dit recht toe te voegen.
Handig om weten: je kunt ook meerdere lesblokjes (of zelfs alle blokjes van de week) selecteren en in één beweging naar je agenda kopiëren.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)