Notities en fiche van een leerling zijn niet bewerkbaar

Kun je geen nieuwe notities aanmaken of de fiche niet bewerken van een leerling? Dan is deze leerling nog niet geactiveerd. Contacteer je Bingel schoolbeheerder om de leerling te activeren (= rijksregisternummer toe te voegen).


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)