Leraar alle klassen toegang geven tot rapportinstellingen klasleraar

Op het rapport kun je feedback per toets, vak, rapport en volgsysteem zien en bewerken. Lees meer in dit help-artikel.

Sommige rapportinstellingen zijn enkel zichtbaar voor de klasleraar. Klasleraar is wie in Bingel beheer > leraren is gekoppeld aan een klas. Dus leraars van het type "Leerkracht alle klassen" niet.

Als je een leraar van het type "Leerkracht alle klassen" toch toegang wil geven tot de instellingen van de klasleraar, kun je onderstaande werkwijze volgen:

  1. Als je in de module Zorg bent aangemeld, klik je eerst in het startscherm op de tegel "Startpagina". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Klik in het startscherm op de tegel "Beheer". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  3. Klik op "Leraren" in de linkerkolom.
  4. Wijzig het account van "Leerkracht alle klassen" naar "Gewone leerkracht" en bewaar.
  5. Klik op "Leraren" in de linkerkolom.
  6. Koppel alle klassen en bewaar.
  7. Ga terug naar "Leraren" via de linkerkolom.
  8. Wijzig het account opnieuw van "Gewone leerkracht" naar "Leerkracht alle klassen".

Resultaat: de leerkracht alle klassen zal dezelfde rapportinstellingen zien als de klasleraar.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)