Leerling aanduiden als afwezig voor een toets

Wanneer een leerling afwezig was op de dag van een toets en je wenst dit weer te geven op het rapport, kun je geen letters A of Z ingeven i.p.v. een punt.

Gebruik daarom feedback om dit te duiden:

Geen feedback mogelijk? Contacteer de schoolbeheerder om feedback aan het vak toe te voegen in de instellingen van het rapportbeheer.

Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)