Feedback toevoegen op het rapport

Op het rapport kun je feedback per toets, vak, rapport en volgsysteem raadplegen en bewerken.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik in de linker zijbalk op de knop "Rapporten".

1. Feedback in het puntenboek

 1. Kies de tab "Puntenboek".
 2. Kies (indien nodig) de juiste klas en het juiste perioderapport.
 3. Selecteer een leerling.
 4. Indien er bij het ingeven van de toets een feedback is toegevoegd, zie je deze meteen verschijnen in het overzicht.
 5. Indien je deze feedback zelf hebt ingegeven, kun je deze hier meteen bewerken (potloodje).
Feedback van collega's kun je enkel lezen. De naam van de collega staat bij de feedback vermeld.
 1. De klasleraar kan er voor kiezen om feedback te verbergen op de afdruk met een klik op het "oogje".
Klasleraar is wie in Bingel beheer > leraren is aangevinkt bij een klas. Dus leraars van het type "leraar alle klassen" niet.
 1. Wens je feedback toe te voegen voor leerdomein of leergebied? Klik dan op de blauwe plus en geef de tekst in.
 2. Deze feedback kun je aanpassen of verwijderen (indien je deze zelf hebt toegevoegd). Feedback van collega's kun je enkel lezen.
 3. Helemaal bovenin het scherm kun je - indien gewenst - een intro schrijven per leerling.
 4. Helemaal onderin het scherm kun je - indien gewenst - een eindwoordje schrijven per leerling.
 5. Feedback op leergebied en leerdomein wordt boven de toetsen getoond.
 6. Feedback per toets wordt onder elke toets getoond.

2. Feedback in het volgsysteem

 1. Kies de tab "Volgsysteem".
 2. Kies (indien nodig) de juiste klas en het juiste perioderapport.
 3. Selecteer een leerling.
 4. Indien er bij een voorgemaakt volgsysteem feedback is toegevoegd bij een quotering, is de tekstballon gekleurd.
 5. Je kunt deze raadplegen en bewerken of nieuwe feedback toevoegen per quotering.
 6. Indien er bij het ingeven van het invulmoment feedback is toegevoegd bij een doel in een zelfgemaakt volgsysteem, zie je deze meteen verschijnen in het overzicht.
 7. Indien je deze feedback zelf hebt ingegeven, kun je deze hier meteen bewerken met een klik op de tekstballon.
 8. De klasleraar kan er voor kiezen om de feedback te verbergen op de afdruk met een klik op het "oogje".
 9. Wens je feedback toe te voegen voor het volledige volgsysteem? Klik dan op de blauwe plus onder het volgsysteem en geef de tekst in.
 10. Deze feedback kun je aanpassen of verwijderen indien je deze zelf hebt toegevoegd. Feedback van collega's kun je enkel lezen.
 11. Feedback bij het volledige volgsysteem wordt op het rapport boven de quotering/doelen getoond.
 12. Feedback per quotering in een voorgemaakt volgsysteem wordt onder de quotering getoond.
 13. Er wordt met voetnoten onder de doelen van een zelfgemaakt volgsysteem verwezen naar de specifieke feedback van een volgsysteem. Niet er naast of net onder omdat er meerdere momenten naast elkaar kunnen staan (max 4).

3. Naam van de auteur tonen/verbergen

 1. Standaard wordt de naam van de auteur van feedback getoond.
 2. Wens je de auteur niet weer te geven, dan zet de Bingel -schoolbeheerder in het beheer de schakelaar uit. Dit geldt voor alle klassen en voor alle feedback.
 3. Resultaat:
Wens je bij sommige feedback toch de auteur weer te geven? Typ dan gewoon je naam in de feedback zelf.
Als je een leraar van het type "Leerkracht alle klassen" toch toegang wil geven tot de instellingen van de klasleraar, kun je deze werkwijze volgen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)