Een syntheserapport raadplegen en afdrukken

Een syntheserapport kun je raadplegen, downloaden en afdrukken per klasgroep of per leerling. Op een syntheserapport worden altijd de laatste zes periodes afgedrukt.

1. Raadplegen

Werkwijze:

 1. Klik in de linker zijbalk op de knop "Rapporten" voor de afdrukinstellingen.
 2. In het rechterdeel van het scherm vind je de tabs "Puntenboek", "Volgsysteem" en "Synthese".
 3. In de tab "Synthese" zie je een samenvatting van de laatste zes perioderapporten.
 4. Zet de schakelaar aan om gemiddelde en mediaan te tonen in het overzicht. Er worden extra kolommen met gemiddelde en mediaan toegevoegd per periode en voor het totaal. Deze worden niet mee afgedrukt.
Zie je de schakelaar niet? De schoolbeheerder activeert deze optie via rapportbeheer stap 6.

2. Afdrukken

De instellingen van het rapportbeheer bepalen hoe de afdruk er precies zal uitzien. De naam die op de afdruk van het syntheserapport staat, is de gekozen naam van de indeling uit stap 5 van het rapportbeheer. Deze kan de schoolbeheerder indien nodig wijzigen voor je de afdruk maakt.
In het syntheserapport wordt een verkorte naam gebruikt voor de perioderapporten. De schoolbeheerder stelt deze in via rapportbeheer stap 5.

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik in de linker zijbalk op de knop "Print".
 3. Kies het syntheserapport bovenaan rechts in het scherm.
 4. Om een afdruk voor de hele klas te genereren, klik je op de knop naast de klasnaam. Dit kan even duren bij grote rapporten.
 5. Om een afdruk voor één leerling te genereren, klik je op de knop naast de naam van de leerling.
 6. Klik daarna op de knop in de derde kolom om de PDF te downloaden.
 7. Het rapport wordt gedownload in PDF -formaat op je computer en kan nu afgedrukt worden met een printer.
Een afdruk die gegenereerd is, kun je downloaden/afdrukken zoveel je wenst.

3. Tips

 • Een syntheserapport kun je op eender welk moment generen en afdrukken en toont altijd het resultaat dat tot dan behaald is.
 • Heb je meer dan 6 periodes ingesteld? Druk dan tussendoor een syntheserapport af en eentje op het einde van het jaar om een totaalbeeld te krijgen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)