Een rapport instellen

 1. Om een rapport te maken, kies je in het Bingel-startscherm "Evaluatie".
 2. Open het "Beheer" en kies het onderdeel "Rapport".
Er verschijnt een assistent met 5 stappen. Met de knop "Volgende" ga je van de ene stap naar de andere.

Werkwijze:

 1. Stap 1: Wat
  Maak de leergebieden aan waarvoor je het rapport instelt.
  Leergebieden kun je van naam veranderen via de knop "Bewerk". Leergebieden die je niet meer nodig hebt, kun je archiveren.
 2. Klik op de knop "Volgende".
 3. Stap 2: Waarmee
  Je ziet een rooster met de vakken aan de linkerkant en de (klas)groepen bovenin.
 4. Klik in een vak-klas om de instellingen aan te passen:

  Icoontje

  Beschrijving

  Punten. Kies het gewicht in breuk of percent.

  Quotering. Kies het gewenste quoteringssysteem.

  Volgsysteem. Kies het gewenste volgsysteem.

  Commentaar.

Het is mogelijk om meerdere keuzes te combineren. Elke keuze wordt met een icoontje weergegeven in het rooster.
 1. Klik op de knop "Volgende".
 2. Stap 3: Wie
  In dit rooster duid je aan welke leraar welk vak zal invullen.
  Klik op de knop "Suggestie" in het venster bovenin rechts.
  De leraars die in het Bingel-beheer aan een klas zijn gekoppeld, worden zo automatisch aan het vak gekoppeld. Dit bespaart je heel wat tijd. De klastitularis wordt in het rooster aangeduid met een icoontje:

  Om de klastitularis los te koppelen en/of een andere leraar aan te duiden, klik je op het icoontje en duid je de gewenste leraar(s) aan.

  Voorbeeld: enkel de leraar LO zal de vakken beweging en zwemmen invullen. De klastitularis wordt uit gevinkt. Resultaat:
 3. Klik op de knop "Volgende".
 4. Stap 4: Wanneer
  In deze stap bepaal je de tijdstippen en structuur van het rapport.
  Je werkt met onderverdelingen bv. een jaarrapport met daarin een kerstrapport, een paasrapport en een eindrapport. Binnen kerstrapport een onderverdeling per maand enz...
  Klik in het gewenst niveau telkens op "+" om een nieuw tijdstip toe te voegen.
  Je kunt de namen naar wens aanpassen.

Icoontje

Beschrijving

Een niveau verwijderen.

Een niveau toevoegen.

Een niveau openvouwen.

Een niveau toevouwen

Resultaat:

 1. Klik op de knop "Volgende".
 2. Stap 5: Hoe
  (Nog in opbouw)


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs