Een volgsysteem invullen

Liever een filmpje hierover bekijken? Klik hier.
 1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik in de zijbalk op de knop "Volgsystemen".
 3. Selecteer de klas in de filter.
De volgsystemen die verschijnen in het scherm zijn gekoppeld aan deze specifieke klas. Zie je een volgsysteem niet? Kies dan in de filter de juiste klas.
 1. Selecteer het gewenste volgsysteem in de lijst.
De lijst met volgsystemen is alfabetisch gerangschikt. Indien je een volgsysteem selecteert, zal dit automatisch bovenin verschijnen.
 1. De juiste periode is automatisch geselecteerd.

Een voorgemaakt volgsysteem invullen

Bv. AVI, Toeters, Contrabas, CITO Taal, CITO Ordenen, ...

 1. Selecteer het gewenste volgsysteem om van start te gaan.
 2. Vul bij elke leerling het gewenste resultaat in.
Met TAB (op je toetsenbord) kun je sneller werken.
 1. Alle ingevulde resultaten worden automatisch bewaard.
 2. Op de fiche van de leerling (Bingel Zorg) kun je de resultaten in grafiekvorm raadplegen.

Een invulmoment toevoegen in een eigen gemaakt volgsysteem

Bv. een volgsysteem gebouwd op basis van het leerplan of een volledig zelfgemaakt volgsysteem.

Je kunt het volgsysteem tonen in twee weergaves:

 • per groep = ingeven van resultaten van de hele groep voor één doel
 • per leerling = ingeven van resultaten van alle doelen voor één leerling

Hangt er gewoon van af wat je zelf het handigst vindt.

Werkwijze:

 1. Selecteer het gewenste volgsysteem om van start te gaan.
 2. Kies de weergave "per groep".
 3. Klik op de groene knop "Invulmoment toevoegen".
 4. Geef een naam naar keuze in voor het invulmoment en kies de juiste datum.
 5. Gebruik de schakelaar om dit invulmoment wel of niet te laten meetellen voor het rapport.
 6. Klik op de knop "Opslaan".
 7. Het invulmoment is toegevoegd.

Knop

Beschrijving

Het venster met de instellingen oproepen

Het invulmoment verwijderen

Het toevoegen van een invulmoment in de weergave "Leerling" verloopt precies via dezelfde werkwijze.

Invulmoment per leerling aanvullen

 1. Kies de weergave "Per leerling".
 2. Klik op het knopje naast de naam van de leerling in het invulmoment dat je hebt aangemaakt.
 3. Een eigen gemaakt volgsysteem kan meerdere niveaus bevatten.
  Op sommige niveaus kun je feedback en/of quotaties toevoegen, andere niveaus zijn titels die je open of toe klikt.

  Voorbeeld niveau "titel"
  Voorbeeld niveau "quoteren met feedback"
 4. Geef per doel een quotatie en/of feedback in:
 5. Ingevulde feedback herken je aan het blauwe icoontje.
 6. Klik op het vinkje in de rechterhoek om te bewaren.
 7. Selecteer de volgende leerling en herhaal het proces.

Invulmoment per groep aanvullen

 1. Kies de weergave "Per groep".
 2. Een eigen gemaakt volgsysteem kan meerdere niveaus bevatten.
  Op sommige niveaus kun je feedback en/of quotaties toevoegen, andere niveaus zijn titels die je open of toe klikt.
 3. Klik op het knopje naast het doel in het invulmoment dat je hebt aangemaakt.
 4. Geef per leerling een quotatie en/of feedback in:
Om snel te werken kun je voor de hele groep bovenin eenzelfde quotatie kiezen.
 1. Ingevulde feedback herken je aan het blauwe icoontje.
 2. Klik op het vinkje in de rechterhoek om te bewaren.
 3. Selecteer het volgende doel en herhaal het proces.

Tips

Indien er reeds een vorige periode is ingevuld, zal je bij een volgende periode de kleuren en feedback van de vorige quotatie als geschiedenis zien.

De resultaten van een voorgemaakt volgsysteem kun je raadplegen op de fiche van de leerling en het overzicht van de groep in de vorm van handige grafiekjes. De ingevulde volgsystemen kun je ook per leerling raadplegen via het rapport, tab "Volgsysteem".


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)