Een toets toevoegen

Enkel leraars die toegang hebben tot het puntenboek van de klas, kunnen toetsen ingeven.

1. Nieuwe toets toevoegen

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik in de linker zijbalk op de knop "Evalueren".
 3. Selecteer (indien nodig) de juiste klas in de filter.
 4. De juiste periode is altijd automatisch geselecteerd.
 5. Selecteer in het linkergedeelte het vak waarvoor je een toets wil toevoegen.
 6. Klik op de groene knop "Toets toevoegen".
 7. Vul de velden van de toets in: naam, beschrijving, datum en minimum/maximum indien er punten worden gebruikt.
Het gekozen vak wordt bovenin getoond zodat je zeker op de juiste plaats een toets aanmaakt.
De naam van de toets is een kort tekstveld. In de beschrijving voeg je meer tekst toe zoals bv. een doel. Beide velden worden altijd naast elkaar op het rapport afgedrukt. Indien je toch een lange tekst in het naamvak typt, zal je een smalle volle kolom met daarnaast een lege kolom op de afdruk zien.
 1. Gebruik de schakelaar om deze toets wel of niet te laten meetellen voor het rapport.
 2. Klik op de knop "Opslaan".
 3. De toets is toegevoegd.

Knop

Beschrijving

Het venster met de instellingen van de toets openen

De resultaten ingeven (punten, quotatie, feedback)

De toets verwijderen (kan niet ongedaan gemaakt worden)

2. Punten ingeven

 1. Voor sommige vakken geef je punten in.
 2. Klik op het potloodje om een punt in te geven voor de hele klasgroep (indien gewenst).
 3. Klik op "V" naast het punt om het toe te voegen.
 4. Indien er al resultaten werden ingegeven, krijg je de keuze of je de lege velden wil aanvullen of alle resultaten wenst te overschrijven.
 5. Punten boven het minimum worden in het groen weergegeven en onder het minimum in het oranje.
In het beheer kan de schoolbeheerder de optie aanzetten om de resultaten waar het gewenst minimum niet werd behaald te onderstrepen op de rapportafdruk.
Gebruik de ENTER of TAB -toets om vlot punten in te geven.
Kommagetallen voer je in met een komma, niet met een punt.
Laat je venster geen half uur openstaan, dan loop je het risico dat de punten niet bewaard worden. Geef alles in één beweging in en klik bovenin op de knop "Opslaan".

3. Quotaties ingeven

 1. Voor sommige vakken geef je quotaties in gebaseerd op een quoteringssysteem.
 2. Kies de bovenste rij om een quotatie in te geven voor de hele klasgroep (indien gewenst).
 3. Indien er al resultaten werden ingegeven, krijg je de keuze of je de lege velden wil aanvullen of alle resultaten wenst te overschrijven.
Laat je venster geen half uur openstaan, dan loop je het risico dat de quotaties niet bewaard worden. Geef alles in één beweging in en klik bovenin op de knop "Opslaan".

4. Feedback ingeven

 1. Voor sommige vakken kun je per leerling feedback toevoegen. Klik hiervoor op het potloodje naast een leerling en geef de tekst in.
 2. Klik op de knop "Opslaan" om de feedback te bewaren.
 3. Je herkent een evaluatie met feedback aan het blauwe label.
 4. Met een klik op dit label kun je de feedback oproepen (enkel lezen).
Feedback ingegeven door een collega kun je niet wijzigen.

 1. Wil je feedback ingeven voor de hele klasgroep, klik dan op het zwarte label bovenin (en niet op een potloodje).
 2. De feedback verschijnt bij alle leerlingen.
 3. Indien er al resultaten werden ingegeven, krijg je de keuze of je de lege velden wil aanvullen of alle resultaten wenst te overschrijven.
 4. Via het potloodje bij de leerling kun je individuele feedback steeds aanpassen.
Laat je venster geen half uur openstaan, dan loop je het risico dat de quotaties niet bewaard worden. Geef alles in één beweging in en klik bovenin op de knop "Opslaan".


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)