Een toets toevoegen

Liever een filmpje hierover bekijken? Klik hier.
Enkel leraars die toegang hebben tot het puntenboek van de klas, kunnen toetsen ingeven.

1. Nieuwe toets toevoegen

Werkwijze:

 1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
 2. Klik in de linker zijbalk op de knop "Evalueren".
 3. Selecteer (indien nodig) de juiste klas in de filter.
 4. De juiste periode is altijd automatisch geselecteerd.
 5. Selecteer in het linkergedeelte het vak waarvoor je een toets wil toevoegen.
 6. Klik op de groene knop "Toets toevoegen".
 7. Vul de velden van de toets in: naam, beschrijving, datum en minimum/maximum indien er punten worden gebruikt.
Het gekozen vak wordt bovenin getoond zodat je zeker op de juiste plaats een toets aanmaakt.
De naam van de toets is een kort tekstveld. In de beschrijving voeg je meer tekst toe zoals bv. een doel. Beide velden worden altijd naast elkaar op het rapport afgedrukt. Indien je toch een lange tekst in het naamvakje typt, zal je een smalle volle kolom met daarnaast een lege kolom op de afdruk zien.
 1. Gebruik de schakelaar om deze toets wel of niet te laten meetellen voor het rapport.
 2. Klik op de knop "Opslaan".
 3. De toets is toegevoegd.

Knop

Beschrijving

Het venster met de instellingen van de toets openen

De evaluatie ingeven (punten, quotatie, feedback)

De toets verwijderen (kan niet ongedaan gemaakt worden)

2. Punten ingeven

 1. Voor sommige vakken geef je punten in.
 2. De punten boven het minimum worden in het groen weergegeven en onder het minimum in het oranje.
In het beheer kan de schoolbeheerder de optie aanzetten om de resultaten waar het gewenst minimum niet werd behaald te onderstrepen op de rapportafdruk.
Gebruik de ENTER of TAB toets om vlot punten in te geven.
Kommagetallen voer je in met een komma, niet met een punt.

3. Quotaties ingeven

 1. Voor sommige vakken geef je quotaties in gebaseerd op een quoteringssysteem.
 2. De termen bovenin worden bepaald door de instellingen (schoolbeheerder).

4. Feedback ingeven

 1. Voor sommige vakken kun je per leerling feedback toevoegen (instelling door schoolbeheerder).
 2. Je herkent een evaluatie met feedback aan het blauwe label.
 3. Met een klik op dit label kun je de feedback oproepen (enkel lezen).
Feedback ingegeven door een collega kun je niet wijzigen.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)