Wegwijzer: starten met Bingel Evaluatie

In Bingel Evaluatie kun je op verschillende manieren evalueren. Met deze wegwijzer zetten we je op weg om het beheer hiervan in de juiste stappen uit te voeren.

Voor de kleuterschool is er een aparte wegwijzer.
Bekijk ook even de praktische voorbeelden om inspiratie op te doen.
Evalueren met een volgsysteem of via rapport: de juiste keuze maken: lees meer.

Quoteringssystemen instellen

Quoteringssystemen gebruik je zowel in rapporten en volgsystemen. Ze worden centraal beheerd. Werkwijze.

Volgsystemen instellen

  1. Voorgemaakt volgsysteem activeren: werkwijze.
  2. Volgsysteem op basis van leerplan bouwen: werkwijze.
  3. Eigen volgsysteem bouwen: werkwijze.

Het rapport instellen

  1. Naam en doelgroep: in het overzichtsvenster maak je per school, graad of leerjaar een rapport aan en koppel je de doelgroep(en). Werkwijze.
  2. WAARMEE: in deze stap stel je in met welke evaluatiemethode(s) er gewerkt wordt per vak per klasgroep. Werkwijze.
  3. GEWICHTEN (optioneel): met gewichten kun je bepalen hoe de punten meetellen op het eindtotaal van het rapport en/of binnen het leergebied zelf. Werkwijze.
  4. WIE: In deze stap duid je aan welke leraar welk vak zal invullen voor welke klasgroep. Werkwijze.
  5. VOLGORDE: In dit venster duid je aan welke vak of volgsysteem op welke plaats zal komen op de afdruk. Je bepaalt de volgorde van het rapport dus volledig zelf. Werkwijze.
  6. WANNEER: In deze stap bepaal je de tijdstippen en indeling van het evalueren (voor puntenboek én volgsystemen). Werkwijze.
  7. HOE: In deze stap bepaal je het uiterlijk en de opties van het rapport. Werkwijze.

Overzicht manieren van evalueren in Bingel Evaluatie

Soort evaluatie

Symbool

Handleiding

Evalueren via toetsen met punten

Volg de stappen van de rapportwizard en kies "punten" in stap WAARMEE.

Evalueren via toetsen met quotaties

Evalueren via toetsen met feedback

Volg de stappen van de rapportwizard en kies "feedback" in stap WAARMEE.

Evalueren met een voorgemaakt volgsysteem

Activeer het volgsysteem (AVI, CITO,...) in het beheer.

Evalueren met een zelf gemaakt volgsysteem op basis van het leerplan

Evalueren met een zelf gemaakt volgsysteem met eigen doelen


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)