Voorgemaakt volgsysteem activeren

Liever een filmpje bekijken over de rapportinstellingen? Klik hier.
Alleen de gekoppelde doelgroepen hebben toegang tot het volgsysteem. Bij voorgemaakte volgsystemen is de doelgroep automatisch gekoppeld.
  1. Klik in het startscherm op de tegel "Evaluatie". Je kunt gelijk waar in Bingel het startscherm oproepen door links bovenaan op  te klikken.
  2. Klik opnieuw links bovenaan op  en kies in het startscherm de tegel "Beheer".
  3. Klik in de zijbalk op het onderdeel "Volgsystemen".
  4. Om een voorgemaakt volgsysteem te kiezen, klik je op de knop "+ Nieuw".
  5. Kies de optie "Voorgemaakt volgsysteem selecteren":
  6. In het overzicht met alle volgsystemen die aangeboden worden, zijn blauwe tegels te activeren, grijze tegels zijn reeds geactiveerd.
  7. Eenmaal je het volgsysteem actief hebt gemaakt, zal het automatisch verschijnen bij de juiste doelgroep(en) en leraars.
Welke CITO vind je in Bingel Zorg & Evaluatie? De CITO-testen aangepast aan de Vlaamse onderwijscontext zoals die te vinden zijn op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerlingvolgsysteem#leerlingvolgsysteem


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)