Volgsysteem of rapport: de juiste keuze maken

In Bingel Evaluatie kun je evalueren via het rapport of via een volgsysteem. In beide gevallen kun je gebruik maken van quoteringssystemen. De verschillen op een rij.

Voorbeeld 1: zwemmen via rapport

Voorbeeld 2: zwemmen via volgsysteem

Overeenkomsten

  • Er worden dezelfde doelen geëvalueerd.
  • Er is dezelfde feedback toegevoegd.
  • Er is hetzelfde quoteringssysteem gebruikt.

Verschillen

  • In het volgsysteem liggen de doelen vast. In het rapport kiest de leraar zelf de doelen (= titel en omschrijving van de toets).
  • In het volgsysteem zie je automatisch de groei per doel (max 4 kolommen per periode). In het rapport is er slechts één evaluatie per doel of toets.
  • In het volgsysteem zie je bij het ingeven de geschiedenis per doel van voorbije leerjaren (als het systeem aan meerdere leerjaren is gekoppeld). Wil je de geschiedenis van het rapport raadplegen, moet je de voorgaande rapporten opzoeken.

Conclusie

  • Is het weergeven van groei belangrijk, kies dan voor een volgsysteem.
  • Liggen de doelen vast voor het hele schooljaar, kies dan voor een volgsysteem.
  • Heeft de leraar vrijheid nodig bij het kiezen van de tekst (doelen/titels), kies dan voor rapport.
  • Wil je een combinatie van quotering en punten, kies dan voor rapport.


Was deze informatie nuttig?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)